astarazelena pijaca1913
azelenapijaca
bzelenaapijaca
picture 005
picture 006
picture 007
picture 040
picture 041
picture 044
picture 045
picture 067
picture 077
picture 114
picture 116
picture 119
picture 136
picture 158
picture 159
picture 160
picture 161
picture 185
picture 186
picture 192
picture 201
picture 204
sam2066
sam2068
sam2071
sam2072

Anketa

Da li smatrate da Bijeljina treba biti čistija?

Gradske službe za održavanje javne higijene kvalitetno obavljaju posao - 7.6%
Grad je relativno čist, ali je potrebno unaprijediti javnu higijenu - 17%
Grad ne izdvaja dovoljno sredstava za održavanje javne higijene - 20.5%
Grad je zapušten - 55%

Servisna pitanja

Pošiljalac(email) 
Pitanje 
    

Služba održavanja gradskog zelenila

odrzavanjeSlužba održavanja gradskog zelenila radi po planu i programu predviđenom za tekuću godinu, na osnovu dobijenog posla po tenderu koji je raspisala Gradska uprava  Grada Bijeljina.

 

U okviru programa Službe održavanja gradskog zelenila vrše se sljedeći poslovi i aktivnosti:

-  održavanje zelenih površina (košenje trave);

-  održavanje drvoreda i zasađivanje novih sadnica;

-  održavanje i obnavljanje cvijetnih površina i zasađivanje novih;

-  redovno održavanje žive ograde i žbunastih vrsta zasada u gradu;

-  proizvodnja i prodaja cvijeća  za gradsko zelenilo.

 

U proteklim godinama su uložena značajna sredstva u nabavku sadnog materijala i proizvodnju iz sjemena u postojećim staklenicima i vanjskim kasetama, a AD "Komunalac" Bijeljina će nastaviti trend povećanja kvaliteta tehnologije i usluga i u narednom periodu. Za potrebe službe, koristi se savremena mehanizacija: mašinske kosačice, traktori, samohodne maš. kosačice, mašinske testere, i teretna vozila.