astarazelena pijaca1913
azelenapijaca
bzelenaapijaca
picture 005
picture 006
picture 007
picture 040
picture 041
picture 044
picture 045
picture 067
picture 077
picture 114
picture 116
picture 119
picture 136
picture 158
picture 159
picture 160
picture 161
picture 185
picture 186
picture 192
picture 201
picture 204
sam2066
sam2068
sam2071
sam2072

Anketa

Da li smatrate da Bijeljina treba biti čistija?

Gradske službe za održavanje javne higijene kvalitetno obavljaju posao - 7.6%
Grad je relativno čist, ali je potrebno unaprijediti javnu higijenu - 17%
Grad ne izdvaja dovoljno sredstava za održavanje javne higijene - 20.5%
Grad je zapušten - 55%

Servisna pitanja

Pošiljalac(email) 
Pitanje 
    

Služba pijačnih usluga

phoca thumb l picture 007Zelena pijaca raspolaže sa 313 pijačnih stolova, što je dovoljno za podmirenje potražnje za uslugama zakupa stolova u zelenoj pijaci. U toku godine, prosječno se zakupi 87 stolova na mjesečnom nivou, putem ugovora, a ostali stolovi se zakupljuju uz dnevnu naplatu zakupa.

 

27 stolova nalazi se na lokaciji (tzv). "Mali buvljak" u Ul. 27. marta, gdje se vrši naplata dnevne placarine, a u funkciji su isključivo utorkom i petkom.

 

Sprovođenje Pijačnog reda je obaveza svih zaposlenih, posebno radnika na radnom mjestu – redari pijace, a veliki doprinos u sprovođenju Pijačnog reda pružaju nadležne inspekcijske službe i komunalni policajci.