astarazelena pijaca1913
azelenapijaca
bzelenaapijaca
picture 005
picture 006
picture 007
picture 040
picture 041
picture 044
picture 045
picture 067
picture 077
picture 114
picture 116
picture 119
picture 136
picture 158
picture 159
picture 160
picture 161
picture 185
picture 186
picture 192
picture 201
picture 204
sam2066
sam2068
sam2071
sam2072

Anketa

Da li smatrate da Bijeljina treba biti čistija?

Gradske službe za održavanje javne higijene kvalitetno obavljaju posao - 7.6%
Grad je relativno čist, ali je potrebno unaprijediti javnu higijenu - 17%
Grad ne izdvaja dovoljno sredstava za održavanje javne higijene - 20.5%
Grad je zapušten - 55%

Servisna pitanja

Pošiljalac(email) 
Pitanje 
    

Sedma godišnja sjednica skupština akcionara

011 slicica manja kvadrat188Sedma godišnja sjednica Skupštine akcionara AD "Komunalac" Bijeljina će se održati dana 26.06.2017. godine u prostorijama Društva, ul. Miloša Crnjanskog br.7, sa početkom u 10,00 sati.

Za sjednicu Skupštine akcionara se predlaže sljedeći dnevni red pdficon.

U slučaju nedostatka kvoruma, ponovljena sedma godišnja sjednica Skupštine akcionara Društva će se održati dana 29.06.2017. godine u 10,00 sati u prostorijama Društva sa istim dnevnim redom.

 

Uvid u materijal možete izvršiti na sljedećem linku http://www.komunalacbn.com/dokumenti/sjednice-skupstine-akcionara.html.

Ukratko o preduzeću

 

Akcionarsko društvo "Komunalac", osnovano je 1992.godine, odlukom Skupštine opštine Bijeljina, broj:01-012-4/86 od 15.maja 1992.godine, kao Javno preduzeće "Komunalac" sa p.o. Bijeljina ulica Braće Lukić bb. Upis u sudski registar, pod brojem registarskog uloška registarskog suda 1-121, izvršen je kod Osnovnog suda u Bijeljini, Rješenjem broj Fi-132/92 od 25.09.1992.godine. Promjena oblika svojine, Javnog...

Detaljnije...