U cilju unapređenja dostave računa za komunalne usluge odvoza komunalnog otpada, AD "Komunalac" Bijeljina je uveo dostavu računa putem elektronske pošte (e-maila).Dostava računa putem elektronske pošte dostupna je za sve korisnike usluga, nove i postojeće, bez obzira da li je riječ o pravnim ili fizičkim licima i omogućava se na zahtjev korisnika.

Obrazac zahtjeva možete preuzeti na sljedećem LINKU ili u prostorijama AD "Komunalac" Bijeljina, Miloša Crnjanskog broj 7.

Takođe, zahtjev za dostavu računa putem elektronske pošte možete poslati popunjavanjem elektronske forme:

ZAHTJEV ZA DOSTAVU RAČUNA PUTEM ELEKTRONSKE POŠTE