MAKROORGANIZACIJA

AKCIONARSKOG DRUŠTVA "KOMUNALAC" BIJELJINA


KOM velika slika

SKUPŠTINA AKCIONARA

AD "KOMUNALAC" BIJELJINA

 

   Stanje akcijskog kapitala AD „Komunalac“Bijeljina na dan 31.12.2016.godine, je sljedeće:

 

GRAD BIJELJINA                 2.436.256        65,00%       

OKTAN PROMET DOO        1.118.745        29,85%           

STANKOVIĆ MIHAILO        70.820             1,89%             

OSTALI AKCIONARI            122.193           3,26% 


Grb Bijeljine

 

Članovi Nadzornog odbora 

AD “Komunalac” Bijeljina su:

 

Goran Marković         - predsjednik

Zoran Pribišić             - član

Vojin Mitrović            - član

Srđan Stanojević        - član

Zoran Vasić                - član

 

 

 

Članovi Odbora za reviziju

AD “Komunalac” Bijeljina su:    

 

 

Danica Petrović        - predsjednik

Stoja Ristić               - član

Gordana Kojić          - član     

 

Uprava Društva:

 

Milenko Vićanović   - Direktor Društva

Milorad Zekić           - Izvršni direktor za proizvodno-tehnološke poslove

Zoran Ćubić              - Izvršni direktor za ekonomsko-finansijske, pravne i opšte poslove 

 

 

Direktor Odjeljenja interne revizije:

 

Miroslav Vujić

 

Interni revizor