Preduzeće "Komunalac", osnovano je 1992. godine, odlukom Skupštine opštine Bijeljina, broj: 01-012-4/86 od 15. maja 1992. godine, kao Javno preduzeće "Komunalac" sa p.o. Bijeljina ulica Braće Lukić bb.

Upis u sudski registar, pod brojem registarskog uloška registarskog suda 1-121, izvršen je kod Osnovnog suda u Bijeljini, Rješenjem broj Fi-132/92 od 25.09.1992.godine.

Promjena oblika svojine, Javnog preduzeća "Komunalac" sa p.o. Bijeljina ulica Braće Lukić bb u Osnovno javno državno preduzeće "Komunalac" sa potpunom odgovornošću Bijeljina ul. Svetog Save, izvršena je u skladu sa Zakonom o državnim preduzećima i upisana u sudski registar kod Osnovnog suda u Bijeljini.

Nakon izvršene privatizacije državnog kapitala u smislu odredaba Zakona o privatizaciji državnog kapitala u preduzećima i Zakona o javnim preduzećima upisuje se promjena oblika preduzeća u akcionarsko društvo, pa preduzeće posluje pod nazivom: Akcionarsko društvo "Komunalac" Bijeljina, ul. Miloša Crnjanskog br. 7. Na osnovu Obavještenja Republičkog zavoda za statistiku broj 8193/2005 od 14.09.2005. godine.

U vlasništvu AD "Komunalca" su i brojni poslovni prostori u ul. Miloša Crnjanskog i u okolini zelene pijace.

Društvo je razvrstano po principu pretežne djelatnosti u podgrupu:

Naziv: Prikupljanje i obrada ostalog otpada Šifra: 38.11

 

Društvo u svom sastavu ima poslovne i druge jedinice, te su iste datim obavještenjem razvrstane u sledeće djelatnosti:

Društvo zapošljava između 135 i 150 radnika u navedenim službama i administraciji, a broj zaposlenih se mijenja u zavisnosti od obima poslova.

Kod Poreske uprave, Ministarstva finansija Republike Srpske, Društvo je upisano pod jedinstvenim identifikacionim brojem (JIB) 4400305650008.

Kod Uprave za indirektno oporezivanje BiH, Regionalni centar Tuzla, Društvo posluje u sistemu PDV obveznika pod identifikacionim brojem (PIB) 400305650008.