×

Sedma godišnja sjednica Skupštine akcionara

Sedma godišnja sjednica Skupštine akcionara AD "Komunalac" Bijeljina će se održati dana 26.06.2017. godine u prostorijama Društva, ul. Miloša Crnjanskog br. 7, sa početkom u 10,00 sati.

 

Za sjednicu Skupštine akcionara se predlaže sljedeći dnevni red pdficon.

U slučaju nedostatka kvoruma, ponovljena sedma godišnja sjednica Skupštine akcionara Društva će se održati dana 29.06.2017. godine u 10,00 sati u prostorijama Društva sa istim dnevnim redom.

Uvid u materijal možete izvršiti na sljedećem LINKU.

TELEFON
+387 55 210 147
E-MAIL
info@komunalacbn.com
ADRESA
Miloša Crnjanskog 7, 76 300 Bijeljina
KONTAKT (Uprava)

Miloša Crnjanskog 7, 76 300 Bijeljina

+387 (55)/210 147

+387 (55)/206 601

info@komunalacbn.com

JIB: 4400305650008

TELEFONI
Centrala: +387 55 210 147
Faks: +387 55 206 601
Gradsko zelenilo: +387 55 206 034
Zelena pijaca: +387 55 204 821
Komunalne usluge: +387 55 241 480
  +387 55 241 481
BROJEVI ŽIRO RAČUNA

NLB Razvojna banka: 562-003-81253484-23

Pavlović banka: 554-001-00000055-13

NOVA banka: 555-001-00000700-03

SBERBANK: 567-343-10000007-48

Komercijalna banka: 571-030-00000425-40

AD "Komunalac" Bijeljina © 2018 | Sva prava zadrzana
Powered by limun.co