astarazelena pijaca1913
azelenapijaca
bzelenaapijaca
picture 005
picture 006
picture 007
picture 040
picture 041
picture 044
picture 045
picture 067
picture 077
picture 114
picture 116
picture 119
picture 136
picture 158
picture 159
picture 160
picture 161
picture 185
picture 186
picture 192
picture 201
picture 204
sam2066
sam2068
sam2071
sam2072

Anketa

Da li smatrate da Bijeljina treba biti čistija?

Gradske službe za održavanje javne higijene kvalitetno obavljaju posao - 7.6%
Grad je relativno čist, ali je potrebno unaprijediti javnu higijenu - 17%
Grad ne izdvaja dovoljno sredstava za održavanje javne higijene - 20.5%
Grad je zapušten - 55%

Servisna pitanja

Pošiljalac(email) 
Pitanje 
    

Uputstva za korisnike usluga

Ugovori o odvozu komunalnog otpada - za fizička lica

Za sklapanje ugovora o odvozu komunalnog otpada su potrebni sledeći dokumenti:

- lična karta (na uvid, nije potrebna kopija);

- dokaz o vlasništvu nad objektom (kopija kupoprodajnog ugovora, kopija izvoda iz katastra, sudsko rješenje ili sl. - ne moraju biti ovjerene, ukoliko dostavite original na uvid).

Da bi se sklopio ugovor, stanje na kartici korisnika mora biti nula, to jeste, cjelokupno prethodno dugovanje mora biti izmireno.

 

Ugovori o odvozu komunalnog otpada - za pravna lica i preduzetnike

Za sklapanje ugovora o odvozu komunalnog otpada su potrebni sledeći dokumenti:

- kopija rješenja o registraciji;

- kopija rješenja od suda o odgovornom licu;

- kopija JIB;

- kopija Uvjerenja o obvezniku PDV, ukoliko je PDV obveznik;

- lična karta odgovornog (ovlaštenog) lica na uvid;

- punomoć, ukoliko potpisnik nije odgovorno ili ovlašteno lice.

Da bi se sklopio ugovor, stanje na kartici korisnika mora biti nula, to jeste, cjelokupno prethodno dugovanje mora biti izmireno.