astarazelena pijaca1913
azelenapijaca
bzelenaapijaca
picture 005
picture 006
picture 007
picture 040
picture 041
picture 044
picture 045
picture 067
picture 077
picture 114
picture 116
picture 119
picture 136
picture 158
picture 159
picture 160
picture 161
picture 185
picture 186
picture 192
picture 201
picture 204
sam2066
sam2068
sam2071
sam2072

Anketa

Da li smatrate da Bijeljina treba biti čistija?

Gradske službe za održavanje javne higijene kvalitetno obavljaju posao - 7.6%
Grad je relativno čist, ali je potrebno unaprijediti javnu higijenu - 17%
Grad ne izdvaja dovoljno sredstava za održavanje javne higijene - 20.5%
Grad je zapušten - 55%

Servisna pitanja

Pošiljalac(email) 
Pitanje 
    

LAŽI U SVRHU STICANJA POLITIČKIH POENA!

   

KOM
U izdanju dnevnog lista Blic za Republiku Srpsku, broj 6979 od 19.07.2016. godine, na strani broj 25 je objavljeno da su „odbornici nove skupštinske većine“ podnijeli zahtjev gradonačelniku Bijeljine da zemljište koje se nalazi u svojini „ JP „Komunalac“ “ izuzme od „JP „Komunalac“ Bijeljina“ i preda na korišćenje MZ „Veljko Lukić“


ISTINA:
Dogovori između čelnika FK „Koridor“ i Uprave AD „Komunalac“ Bijeljina su aktuelni duži vremenski period, a krunisani su Zaključkom Nadzornog odbora AD „Komunalac“ Bijeljina broj: 2647/2016 od 08.07.2016. godine, kojim se odobrava Fudbalskom klubu „Koridor“ korišćenje zemljišta koje je u vlasništvu AD „Komunalac“ Bijeljina, a koje se klubu ustupa privrermeno, na period koji će preciznije biti definisan ugovorom.
Zahtjev koji se pominje u tekstu još uvijek niko nije vidio, niti u AD „Komunalac“ Bijeljina niti u Upravi Grada Bijeljina. Sa predstavnicima MZ „Veljko Lukić“ nisu vođeni nikakvi pregovori u vezi sa pomenutim zemljištem.
Dokaz neznanja autora teksta (ili „nove skupštinske većine“) koji je, vjerovatno, podmetnut novinarima, je nepoznavanje zakona pokazano kroz navođenje da postoji zahtjev da se od AD „Komunalac“ Bijeljina izuzme zemlja koja je svojina AD „Komunalac“ Bijeljina. Ne postoje zakonski okviri kojima se samo na osnovu nečijeg zahtjeva može izuzeti svojina.
Sramota je da se na ovakav način skupljaju politički poeni za tzv. „novu skupštinsku većinu“, jer „kiteći se tuđim perjem“ ne može se dobiti pozitivan efekat ni kod radnika AD „Komunalac“ Bijeljina koji su srećni što i na ovaj način mogu pomoći svojim komšijama, niti kod članova FK „Koridor“ i ostalih stanovnika Mjesne zajednice „Veljko Lukić“ koji su upoznati sa dogovorom između kluba i AD „Komunalac“ (a ovaj dogovor nije planiran da se koristi u svrhu medijske kampanje, a još manje da se zloupotrebljava).
Ponavljamo, sramota je raditi ovakve stvari, kao što je i sramota objavljivati tekstove u ozbiljnim novinama, a da se pri tome AD „Komunalac“ Bijeljina naziva JP „Komunalac“ Bijeljina, a da se Fudbalskom klubu „Koridor“ kradu navodnici.