astarazelena pijaca1913
azelenapijaca
bzelenaapijaca
picture 005
picture 006
picture 007
picture 040
picture 041
picture 044
picture 045
picture 067
picture 077
picture 114
picture 116
picture 119
picture 136
picture 158
picture 159
picture 160
picture 161
picture 185
picture 186
picture 192
picture 201
picture 204
sam2066
sam2068
sam2071
sam2072

Anketa

Da li smatrate da Bijeljina treba biti čistija?

Gradske službe za održavanje javne higijene kvalitetno obavljaju posao - 7.6%
Grad je relativno čist, ali je potrebno unaprijediti javnu higijenu - 17%
Grad ne izdvaja dovoljno sredstava za održavanje javne higijene - 20.5%
Grad je zapušten - 55%

Servisna pitanja

Pošiljalac(email) 
Pitanje 
    

DOSTAVA RAČUNA PUTEM ELEKTRONSKE POŠTE!!!

U cilju unapređenja dostave računa za komunalne usluge odvoza komunalnog otpada, AD "Komunalac" Bijeljina je uveo dostavu računa putem elektronske pošte (e-maila).

Dostava računa putem elektronske pošte dostupna je za sve korisnike usluga, nove i postojeće, bez obzira da li je riječ o pravnim ili fizičkim licima i omogućava se na zahtjev korisnika.

Zahtjev za fizička lica

Zahtjev za pravna lica