astarazelena pijaca1913
azelenapijaca
bzelenaapijaca
picture 005
picture 006
picture 007
picture 040
picture 041
picture 044
picture 045
picture 067
picture 077
picture 114
picture 116
picture 119
picture 136
picture 158
picture 159
picture 160
picture 161
picture 185
picture 186
picture 192
picture 201
picture 204
sam2066
sam2068
sam2071
sam2072

Anketa

Da li smatrate da Bijeljina treba biti čistija?

Gradske službe za održavanje javne higijene kvalitetno obavljaju posao - 7.6%
Grad je relativno čist, ali je potrebno unaprijediti javnu higijenu - 17%
Grad ne izdvaja dovoljno sredstava za održavanje javne higijene - 20.5%
Grad je zapušten - 55%

Servisna pitanja

Pošiljalac(email) 
Pitanje 
    

IZGRADNJA OGRADE NA GROBLJU U PUČILAMA

Picture133           U toku je izvođenje radova na ograđivanju Gradskog groblja “Pučile”. U pitanju je zidana ograda visine 2m, čija je svrha da zaštiti groblje od prašine koja se diže sa makadamskog puta duž zapadne strane groblja. Rukovodstvo AD “Komunalac” je uvažilo pritužbe porodica čiji su članovi obitelji pokopani na zapadnoj strani groblja, a koje su se odnosile na velike količine prašine koje su padale na spomenike i odlučilo se da investira u izgradnju visoke ograde. Završetak radova na izgradnji ograde je planiran do kraja oktobra.