astarazelena pijaca1913
azelenapijaca
bzelenaapijaca
picture 005
picture 006
picture 007
picture 040
picture 041
picture 044
picture 045
picture 067
picture 077
picture 114
picture 116
picture 119
picture 136
picture 158
picture 159
picture 160
picture 161
picture 185
picture 186
picture 192
picture 201
picture 204
sam2066
sam2068
sam2071
sam2072

Anketa

Da li smatrate da Bijeljina treba biti čistija?

Gradske službe za održavanje javne higijene kvalitetno obavljaju posao - 7.6%
Grad je relativno čist, ali je potrebno unaprijediti javnu higijenu - 17%
Grad ne izdvaja dovoljno sredstava za održavanje javne higijene - 20.5%
Grad je zapušten - 55%

Servisna pitanja

Pošiljalac(email) 
Pitanje 
    

TENDERSKA DOKUMENTACIJA I KONKURENTSKI ZAHTJEVI

26.05.2017. Позив за доставу понуда за набавку услуга сервиса тахографа

 

26.05.2017. Позив за доставу понуда за набавку клима уређаја

 

18.05.2017. Обавјештење о набавци: Набавка горива за возила АД "Комуналац" Бијељина

 

12.05.2017. Конкурентски захтјев за доставу понуда за набавку услуга осигурања имовине, лица и возила

 

10.04.2017. Позив за доставу понуда за набавку услуга репрензентације у ресторанима и другим угоститељским објектима

 

10.04.2017. Позив за доставу понуда за набавку услуга машинске обраде метала за потребе АД "Комуналац" Бијељина

 

30.03.2017. Позив за доставу понуда за набавку услуга дератизације, дезинсекције и дезинфекције

 

30.03.2017. Позив за доставу понуда за набавку дијелова и материјала за машине за одржавање градског зеленила

 

21.03.2017. Позив за доставу понуда за набавку штампаног материјала

 

20.03.2017. Конкурентски захтјев за доставу понуда за набавку заштитне опреме на раду - ХТЗ

 

16.03.2017. Позив за доставу понуда за набавку штампарских услуга 

 

16.03.2017. Тендерска документација: Јавна набавка резервних дијелова за теретна возила и возила специјалне намјене

 

13.03.2017. Конкурентски захтјев за доставу понуда за набавку услуга скипа и камиона за потребе АД "Комуналац" Бијељина

 

07.03.2017. Конкурентски захтјев за доставу понуда за набавку гума за возила АД "Комуналац" Бијељина

 

01.03.2017. Позив за доставу понуда за набавку канцеларијског материјала и тонера 

 

28.02.2017. Позив за доставу понуда за набавку сјемена и сданица за потребе расадника 

 

21.02.2017. Позив за доставу понуда за набавку услуга издавања употребних дозвола за возила и друга средства рада

 

17.02.2017. Позив за доставу понуда за набавку хемикалија, гнојива и других азотних једињења

 

14.02.2017. Позив за доставу понуда за набавку материјала за кухињу и ресторан

 

14.02.2017. Позив за доставу понуда за набавку производа за чишћење и полирање

 

10.02.2017. Позив за доставу понуда за набавку адвокатских услуга

 

10.02.2017. Позив за доставу понуда за набавку услуге закупа сале за рекреацију

 

10.02.2017. Позив за доставу понуда за набавку хидрауличних цријева

 

02.02.2017. Позив за доставу понуда за набавку точкова за контејнере 1,1 m3

 

27.01.2017. Позив за доставу понуда за набавку алкохолних и безалкохолних пића

12.12.2016. Конкурентски захтјев за доставу понуда за набавку уља и мазива за возила

 

23.11.2016. Конкурентски захтјев за доставу понуда за набавку контејнера за отпад

 

15.09.2016. Конкурентски захтјев за доставу понуда за набавку гума за возила АД "Комуналац" Бијељина

 

19.08.2016. Конкурентски захтјев за доставу понуда за набавку радова поплочавања дијела зелене пијаце у Бијељини

 

21.07.2016. Конкурентски захтјев за набавку садног материјала

 

07.07.2016. Позив за доставу понуда за набавку услуга техничког прегледа возила     (ПРИЛОГ)

 

14.06.2016. Конкурентски захтјев за набавку рабљеног возила

 

07.06.2016. Позив за доставу понуда за набавку опреме за потребе Службе за одржавање градског зеленила

 

04.05.2016. Позив за достављање понуда за набавку компјутера и компјутерске опреме

 

12.04.2016.  Позив за достављање понуда за набавку услуга из Анекса II дио Б - Осигурање имовине, лица и возила 

 

26.01.2016. Konkurentski zahtjev za nabavku zaštitne opreme na radu - HTZ

 

25.01.2016. Tenderska dokumentacija: Javna nabavka rezervnih dijelova za teretna vozila i vozila specijalne namjene