astarazelena pijaca1913
azelenapijaca
bzelenaapijaca
picture 005
picture 006
picture 007
picture 040
picture 041
picture 044
picture 045
picture 067
picture 077
picture 114
picture 116
picture 119
picture 136
picture 158
picture 159
picture 160
picture 161
picture 185
picture 186
picture 192
picture 201
picture 204
sam2066
sam2068
sam2071
sam2072

Anketa

Da li smatrate da Bijeljina treba biti čistija?

Gradske službe za održavanje javne higijene kvalitetno obavljaju posao - 7.6%
Grad je relativno čist, ali je potrebno unaprijediti javnu higijenu - 17%
Grad ne izdvaja dovoljno sredstava za održavanje javne higijene - 20.5%
Grad je zapušten - 55%

Servisna pitanja

Pošiljalac(email) 
Pitanje 
    

ODLUKE O IZBORU I ODLUKE O PONIŠTENJU


15.01.2018. Одлука о прихватању цијене у поступку директног споразума - Набавка радова на обнови рачунарске мреже

 

15.01.2018. Одлука о прихватању цијене у поступку директног споразума - Набавка Најлонских (полиетиленских) врећа и кеса

 

05.01.2018. Одлука о избору најповољнијег понуђача - Јавна набавка уља и мазива за возила АД "Комуналац" Бијељина

 

29.12.2017. Одлука о прихватању цијене у поступку директног споразума - Набавка новогодишњих поклон-пакетића за дјецу радника 

 

29.12.2017. Одлука о прихватању цијене у поступку директног споразума - Набавка разног гвожђарског материјала

 

29.12.2017. Одлука о прихватању цијене у поступку директног споразума - Набавка разног грађевинског материјала 

 

29.12.2017. Одлука о прихватању цијене у поступку директног споразума - Набавка рекламног материјала са штампом

 

29.12.2017. Одлука о прихватању цијене у поступку директног споразума - Набавка рекламног материјала 

 

27.12.2017. Одлука о прихватању цијене у поступку директног споразума - Набавка индустријске соли за посипање путева 

 

19.12.2017. Одлука о прихватању цијене у поступку директног споразума - Набавка моторне чистилице за снијег

 

13.12.2017. Одлука о избору најповољнијег понуђача - Јавна набавка половног специјалног возила за одвоз амбалажног отпада

 

13.12.2017. Одлука о избору најповољнијег понуђача - Јавна набавка разних прехрамбених производа за потребе исхране радника

 

07.12.2017. Одлука о прихватању цијене у поступку директног споразума - Набавка хидрауличке пумпе

 

14.11.2017. Одлука о прихватању цијене у поступку директног споразума - Набавка услуга редовног одржавања рачуноводственог  софтвера

23.10.2017. Одлука о прихватању цијене у поступку директног споразума - Набавка угља 

 

13.10.2017. Одлука о избору најповољнијег понуђача - Јавна набавка хљеба за потребе исхране радника АД "Комуналац" Бијељина

 

28.09.2017. Одлука о прихватању цијене у поступку директног споразума за набавку ревизорских услуга 

 

20.09.2017. Одлука о поништењу поступка - Јавна набавка хљеба за  потребе исхране радника

 

15.09.2017. Одлука о поништењу поступка - Јавна набавка прехрамбених производа - поновљени поступак

 

13.09.2017. Одлука о стављању ван снаге Одлуке о избору најповољнијег понуђача - Јавна набавка прехрамбених производа - пон. поступак 

 

05.09.2017. Одлука о избору најповољнијег понуђача - Јавна набавка прехрамбених производа - поновљени поступак

 

22.08.2017. Одлука о избору најповољнијег понуђача - Јавна набавка меса и прерађевина од меса 

 

21.08.2017. Одлука о поништењу поступка - Јавна набавка прехрамбених производа - поновљени поступак

 

21.08.2017. Одлука о избору најповољнијег понуђача - Јавна набавка садног материјала за потребе расадника 

 

10.08.2017. Одлука о прихватању цијене у поступку директног споразума за набавку услуга годишњег љекарског прегледа радника

 

01.08.2017. Одлука о поништењу поступка - Јавна набавка прехрамбених производа

 

25.07.2017. Одлука о прихватању цијене у поступку директног споразума за набавку услуга техничког прегледа

 

25.07.2017. Одлука о избору најповољнијег понуђача - Јавна набавка рекламних услуга 

 

11.07.2017. Одлука о прихватању цијене у поступку директног споразума за набавку земље и шљунка за потребе расадника

 

29.06.2017. Одлука о избору најповољнијег понуђача - Јавна набавка услуга осигурања имовине, лица и возила

 

29.06.2017. Одлука о избору најповољнијег понуђача - Јавна набавка свјежег поврћа и воћа за потребе ресторана за исхрану радника

 

16.06.2017. Одлука о прихватању цијена у поступку директног споразума за набавку опреме за Службу за одржавање градског зеленила

 

07.06.2017. Одлука о прихватању цијена у поступку директног споразума за набавку компјутера и компјутерске опреме

 

07.06.2017. Одлука о прихватању цијене у поступку директног споразума за набавку услуга сервиса, монтаже и одржавања расхладних уређаја 

 

05.06.2017. Одлука о прихватању цијене у поступку директног споразума за набавку услуга сервиса тахографа

 

05.06.2017. Одлука о прихватању цијене у поступку директног споразума за набавку клима уређаја

 

26.05.2017. Одлука о прихватању цијене у поступку директног споразума за набавку услуга машинске обраде метала

 

08.05.2017. Одлука о избору најповољнијих понуђача - Јавна набавка ускуга из Анекса II дио Б - услуге репрензетације у ресторанима и другим угоститељским објектима за ЛОТ3

 

08.05.2017. Одлука о избору најповољнијих понуђача - Јавна набавка ускуга из Анекса II дио Б - услуге репрензетације у ресторанима и другим угоститељским објектима за ЛОТ2

 

08.05.2017. Одлука о избору најповољнијих понуђача - Јавна набавка ускуга из Анекса II дио Б - услуге репрензетације у ресторанима и другим угоститељским објектима за ЛОТ1

 

13.04.2017. Одлука о избору најповољнијег понуђача - Јавна набавка горива за возила АД "Комуналац" Бијељина

 

 07.04.2017. Одлука о избору најповољнијег понуђача - Јавна набавка резервних дијелова за теретна возила и возила специјалне намјене - отворени поступак - ЛОТ 1

 

07.04.2017. Одлука о избору најповољнијег понуђача - Јавна набавка резервних дијелова за теретна возила и возила специјалне намјене - отворени поступак - ЛОТ 2

 

07.04.2017. Одлука о избору најповољнијег понуђача - Јавна набавка резервних дијелова за теретна возила и возила специјалне намјене - отворени поступак - ЛОТ 3

 

06.04.2017. Одлука о прихватању цијене у поступку директног споразума за набавку услуга дератизације, дезинсекције и дезинфекције

 

06.04.2017. Одлука о прихватању цијене у поступку директног споразума за набавку дијелова и материјала за машине за одржавање градског зеленила

 

03.04.2017. Одлука о избору најповољнијег понуђача - Конкурентски захтјев за доставу понуда за набавку гума за возила

 

31.03.2017. Одлука о избору најповољнијег понуђача - Конкурентски захтјев за доставу понуда за набавку заштитне опреме на раду - ХТЗ

 

29.03.2017. Одлука о прихватању цијене у поступку директног споразума за набавку штампаног материјала 

 

22.03.2017. Одлука о избору најповољнијег понуђача - Конкурентски захтјев за доставу понуда за набавку услуга рада скипа и камиона

 

20.03.2017. Одлука о прихватању цијене у поступку директног споразума за набавку штампарских услуга

 

08.03.2017. Одлука о прихватању цијене у поступку директног споразума за набавку канцеларијског материјала

 

07.03.2017. Одлука о прихватању цијене у поступку директног споразума за набавку сјемена и садница за расадник

 

01.03.2017. Одлука о прихватању цијене у поступку директног споразума за набавку  пластичних посуда и другог материјала од пластичних полимера, за потребе расадника

 

27.02.2017. Одлука о прихвaтaњу циjeнe у пoступку дирeктнoг спoрaзумa за набавку услуга издавања употребних дозвола за возила и друга средства рада

 

24.02.2017. Одлука о  избору најповољнијег понуђача у поступку набавке за услуге из Aнекса II дио Б Закона о јавним набавкама – Јавна набавка услуга закупа сале за рекреацију

 

23.02.2017. Одлука о прихватању цијене у поступку директног споразума за набавку хемикалија, гнојива и других азотних једињења 

 

20.02.2017. Одлука о прихватању цијене у поступку директног споразума за набавку материјала за кухињу и ресторан 

 

20.02.2017. Одлука о прихватању цијене у поступку директног споразума за набавку производа за чишћење и полирање  

 

16.02.2017. Одлука о прихватању цијене у поступку директног споразума за набавку хидрауличних цријева

 

15.02.2017. Одлука о прихватању цијене у поступку директног споразума за набавку адвокатских услуга 

 

06.02.2017. Одлука о прихватању цијене у поступку директног споразума за набавку точкова за контејнере

 

31.01.2017. Одлука о прихватању цијене у поступку директног споразума за набавку алкохолних и безалкохолних пића

 
 

06.12.2016. Одлука о избору најповољнијег понуђача - Конкурентски захтјев за доставу понуда за набавку контејнера

 

28.10.2016. Одлука о поништењу поступка јавне набавке у поступку Конкурентски захтјев за доставу понуда за набавку гума за возила АД "Комуналац" Бијељина

 

28.09.2016. Одлука о прихватању цијене у поступку директног споразума за набавку радова адаптације санитарног чвора у зеленој пијаци

 

30.08.2016. Одлука о избору најповољнијег понуђача - Конкурентски захтјев за доставу понуда за набавку радова поплочавања дијела зелене пијаце

 

08.08.2016. Одлука о избору најповољнијег понуђача - Конкурентски захтјев за доставу понуда за набавку садног материјала

 

02.08.2016. Одлука о прихватању цијене у поступку директног споразума за набавку вакцина за хепатитис Б

 

02.08.2016. Одлука о прихватању цијене у поступку директног споразума за набавку услуга периодичног љекарског прегледа радника

 

15.07.2016. Одлука о прихватању цијене у поступку директног споразума за набавку услуга техничког прегледа возила

 

08.07.2016. Одлука о прихватању цијене у поступку директног споразума за набавку услуга дератизације и дезинфекције

 

29.06.2016. Одлука о избору најповољнијег понуђача - Конкурентски захтјев за доставу понуда за набавку рабљеног специјалног возила аутосмећар са надоградњом

 

16.06.2016. Одлука o прихвaтaњу циjeнe у пoступку директног споразума за набавку опреме за потребе Службе одржавања градског зеленила 

 

11.05.2016. Oдлука о прихватању цијене у поступку директног споразума за набавку компјутера и компјутерске опреме

 

13.04.2016. Одлука о избору најповољнијег понуђача - Јавна набавка горива за возила АД „Комуналац“ Бијељина, и то: ЕУРОДИЗЕЛ 4, ЕУРОДИЗЕЛ 5, БЕНЗИН БМБ – 95 И ТЕЧНИ НАФТНИ ГАС ЗА МОТОРНА ВОЗИЛА

 

24.02.2016. Одлука o избору најповољнијег понуђача - Конкурентски захтјев за доставу понуда за набавку заштитне опреме на раду - ХТЗ

 

24.02.2016. Одлука o избору најповољнијег понуђача - Јавна набавка резервних дијелова за теретна возила и возила специјалне намјене