×
25.06.2018. | 05:40
AD "Komunalac" Bijeljina poziva sve zainteresovane kandidate za primarno odvajanje ambalažnog i drugog reciklažnog otpada da dostave zahtjev za do...
19.06.2018. | 12:09
Osma godišnja sjednica Skupštine akcionara AD "Komunalac" Bijeljina će se održati dana 27.06.2018. godine u prostorijama AD "Komunalac" Bijeljin...
20.02.2018. | 20:44
Preduzeće "Komunalac" AD podijelilo je bijeljinskim preduzećima kante za prikupljanje papira radi zaštite životne sredine. ...
28.12.2017. | 20:57
U cilju unapređenja dostave računa za komunalne usluge odvoza komunalnog otpada, AD "Komunalac" Bijeljina je uveo dostavu računa putem elektronske ...
25.05.2017. | 13:25
Sedma godišnja sjednica Skupštine akcionara AD "Komunalac" Bijeljina će se održati dana 26.06.2017. godine u prostorijama Društva, ul. Miloša Cr...
19.10.2016. | 05:42
U cilju unapređenja dostave računa za komunalne usluge odvoza komunalnog otpada, AD "Komunalac" Bijeljina je uveo dostavu računa putem elektronske ...
22.07.2016. | 05:57
U izdanju dnevnog lista Blic za Republiku Srpsku, broj 6979 od 19.07.2016. godine, na strani broj 25 je objavljeno da su "odbornici nove skupštinske ...
10.12.2015. | 06:02
Od 05.08.2015. godine Javno komunalno preduzeće "Gradsko groblje" DOO Bijeljina je preuzelo upravljanje grobljima i počelo vršenje pogrebne djelatn...
TELEFON
+387 55 210 147
E-MAIL
info@komunalacbn.com
ADRESA
Miloša Crnjanskog 7, 76 300 Bijeljina
Čvrsti otpad se na području Grada Bijeljina redovno odvozi od 30.600 domaćinstava i 1.900 pravnih lica,
Zelena pijaca raspolaže sa 313 pijačnih stolova.
AD "Komunalac" ulaže značajna sredstva za nabavku sadnog materijala i proizvodnju iz sjemena.
 
Provjera stanja
računa
Šifra komintenta:
Ime i prezime:
Cjenovnik usluga AD "Komunalac" Bijeljina za fizička i prava lica
Odgovori na najčešća pitanja koja postavljaju korisnici naših usluga
Zapisnici, izvještaji i drugi dokumenti vezani za sjednice Skupštine akcionara
Interni akti i obrasci Akcionarskog društva "Komunalac" iz Bijeljine
Odlaganje papira
Peduzeće AD "Komunalac" je pokrenulo kampanju čiji je primarni cilj zaštita životne sredine i podizanje svijesti građana o značaju reciklaže.
Bijeljinskim preduzećima su podijeljene kante za prikupljanje papira, a nabavljena je i presa za baliranje papira, kartona, najlona i plastike, kao i papirne i pet ambalaže.

KONTAKT (Uprava)

Miloša Crnjanskog 7, 76 300 Bijeljina

+387 (55)/210 147

+387 (55)/206 601

info@komunalacbn.com

JIB: 4400305650008

TELEFONI
Centrala: +387 55 210 147
Faks: +387 55 206 601
Gradsko zelenilo: +387 55 206 034
Zelena pijaca: +387 55 204 821
Komunalne usluge: +387 55 241 480
  +387 55 241 481
BROJEVI ŽIRO RAČUNA

NLB Razvojna banka: 562-003-81253484-23

Pavlović banka: 554-001-00000055-13

NOVA banka: 555-001-00000700-03

SBERBANK: 567-343-10000007-48

Komercijalna banka: 571-030-00000425-40

AD "Komunalac" Bijeljina © 2018 | Sva prava zadrzana
Powered by limun.co