×

Zajedno za ljepši i čistiji grad - obavještenje

Poštovani sugrađani,

Akcionarsko društvo "Komunalac" Bijeljina, u saradnji sa vama, više od 27 godina vodi računa o čistoći grada. Iako je većina naših sugrađana primjer za uredno i savjesno vođenje računa o smanjivanju zagađenja u svojoj životnoj sredini, u svom gradu, ulici i selu, na žalost, postoje i nesavjesni građani, koji ne razumiju i ne brinu o zaštiti okoline.

69409590 2432726250182905 2362148849348247552 n

Dok većina građana vodi računa o tome kako i gdje će odložiti svoj komunalni otpad na način da ne zagađuje prirodu ili svoje bliže okruženje, na način da omogući našim radnicima da redovno i bez komplikacija prikupe i odvezu otpad, postoje i građani koji svoj otpad bacaju pored kontejnera, pored kanti, u tankim najlonskim i papirnim kesama koje se vrlo brzo raspadnu i/ili prospu, koji ne zatvaraju kontejnere nakon ubacivanja otpada, ne mareći za izuzetno neprijatne mirise koji će se širiti zbog toga.

Ovakvi građani (ovi drugi) postupaju nesavjesno, najčešće nenamjerno, jer nisu upućeni da će ti neprijatni mirisi smetati njihovim komšijama, da će se te posude koje ne zatvore nakon odlaganja otpada zbog kiše napuniti vodom, te će njihove posude brže propadati, a neugodni mirisi će postati još gori. Oni nisu svjesni da radnici AD "Komunalac" Bijeljina dolaze po taj otpad i kada je vanjska temperatura -20 i kada je +40 stepeni Celzijusa i da će možda neko od njih da pretrpi ozbiljnu povredu, možda postati trajni invalid, jer je neko od nesavjesnih građana postavio neadekvatnu posudu (limeno bure, plastične kace i sl.) koja je preteška da je jedan ili čak dva čovjeka podignu i istresu u vozilo. Možda je jedan od tih nesavjesnih svoj otpad ostavio ne u kantu ili u kontejner, već pored kontejnera, a možda je i bacio razbijeno staklo u tankoj najlonskoj vreći, koju će naš radnik uzeti u ruke i pokušati ubaciti u presu kamiona. Rezultat možete naslutiti. Nesavjesni građani ne razmišljaju da i ti radnici imaju svoj život, porodicu, djecu i da je njihov posao izuzetno težak i opasan.

Dakle, za dobrobit svih nas - i vas i vaših komšija i radnika AD "Komunalac" Bijeljina i svih budućih generacija koje tek trebaju da dođu - pazite na svoje okruženje na način da:

- zatvorite kontejner nakon što bacite otpad,
- ne bacate komunalni otpad oko posuda za otpad,
- nabavite dovoljan broj posuda za komunalni otpad, koje su tipizirane i namjenjene za tu svrhu,
- iznosite otpad redovno i uredno.

Savjesni građani, hvala vam na vašoj saradnji i želji da naš grad bude ljepši i čistiji, a zajedno možemo i više - možemo da prijavimo one nesavjesne Odjeljenju komunalne policije. Sve gore navedeno što čini ili može činiti štetu drugima je nelegalno. Niko nema pravo da baca otpad u vaše posude, a još manje da ih ostavi nezatvorene i na taj način vam višestruko čini štetu. Niko nema pravo da gomila otpad oko kontejnera i da vam stvara nelegalne divlje deponije "ispod nosa". Niko nema pravo da baca otpad u kanal, na livadu, u park ili bilo gdje drugo, gdje nije predviđeno odlaganje otpada.

Zajedno za ljepši i čistiji grad!

Vaš AD "Komunalac" Bijeljina

65321723 2316745771780954 4915967241415032832 n

70043765 2432735766848620 2107128659272794112 n

69736142 2432726066849590 616425942683746304 n

TELEFON
+387 55 210 147
E-MAIL
info@komunalacbn.com
ADRESA
Miloša Crnjanskog 7, 76 300 Bijeljina
KONTAKT (Uprava)

Miloša Crnjanskog 7, 76 300 Bijeljina

+387 (55)/210 147

+387 (55)/206 601

info@komunalacbn.com

JIB: 4400305650008

TELEFONI
Centrala: +387 55 210 147
Faks: +387 55 206 601
Gradsko zelenilo: +387 55 206 034
Zelena pijaca: +387 55 204 821
Komunalne usluge: +387 55 241 480
  +387 55 241 481
BROJEVI ŽIRO RAČUNA

NLB Razvojna banka: 562-003-81253484-23

Pavlović banka: 554-001-00000055-13

NOVA banka: 555-001-00000700-03

SBERBANK: 567-343-10000007-48

Komercijalna banka: 571-030-00000425-40

AD "Komunalac" Bijeljina © 2018 | Sva prava zadrzana
Powered by limun.co