×

ОДВОЖЕЊЕ КАБАСТОГ ОТПАДА У ОКТОБРУ 2023.

АД „Комуналац“ Бијељина, ће у периоду од 23.10. до 03.11.2023. године, у дане редовног одвоза комуналног отпада, по "Програму прикупљања и одвожења комуналног отпада из стамбених, пословних и других објеката на територији Града Бијељина за 2023. годину", који можете преузети на сајту https://komunalacbn.com/info-centar/raspored-odvoza-komunalnog-otpada, одвозити кабасти отпад. Суграђани непотребне кабасте ствари могу да оставе поред контејнера или поред посуда за одлагање комуналног отпада, одакле ће их екипе АД „Комуналац“ Бијељина уклонити. Акција одвоза се традиционално спроводи  у сарадњи са Градском управом Града Бијељина. Суграђани који располажу већим количинама отпада, треба да се јаве АД „Комуналац“ Бијељина на телефон 055/241-480, како би обавјестили екипе предузећа о количини отпада и локацији на којој ће га оставити. АД „Комуналац“ Бијељина апелује на суграђане да искористе ову акцију како се кабасти отпад не би гомилао на јавним површинама.

На овај начин се суграђанима омогућава да се на одговоран начин ријеше непотребних кабастих ствари. Тиме се спрјечава одлагање на зелене и друге непредвиђене површине, а самим тим и формирање „дивљих депонија“.

Под кабастим отпадом подразумијевају се предмети који по својој величини, количини и саставу не улазе у категорију кућног комуналног отпада. То су најчешће дотрајали предмети из домаћинства, стари намјештај, дијелови санитарне опреме и слично. Крупним и кабастим отпадом се не сматра: ископани материјал, грађевински отпад, шут, шљака, пепео, остаци возила (каросерије) и слично.

октобар

TELEFON
+387 55 210 147
E-MAIL
info@komunalacbn.com
ADRESA
Miloša Crnjanskog 7, 76 300 Bijeljina
KONTAKT (Uprava)

Miloša Crnjanskog 7, 76 300 Bijeljina

+387 (55)/210 147

+387 (55)/206 601

info@komunalacbn.com

JIB: 4400305650008

TELEFONI
Centrala: +387 55 210 147
Faks: +387 55 206 601
Gradsko zelenilo: +387 55 206 034
Zelena pijaca: +387 55 204 821
Komunalne usluge: +387 55 241 480
  +387 55 241 481
BROJEVI ŽIRO RAČUNA

NLB Razvojna banka: 562-003-81253484-23

Pavlović banka: 554-001-00000055-13

NOVA banka: 555-001-00000700-03

SBERBANK: 567-343-10000007-48

Komercijalna banka: 571-030-00000425-40

AD "Komunalac" Bijeljina © 2018 | Sva prava zadrzana
Powered by limun.co