×

Služba pijačnih usluga

Zelena pijaca raspolaže sa 313 pijačnih stolova, što je dovoljno za podmirenje potražnje za uslugama zakupa stolova u zelenoj pijaci. U toku godine, prosječno se zakupi 87 stolova na mjesečnom nivou, putem ugovora, a ostali stolovi se zakupljuju uz dnevnu naplatu zakupa.

27 stolova nalazi se na lokaciji (tzv). "Mali buvljak" u ulici 27. marta, gdje se vrši naplata dnevne placarine, a u funkciji su isključivo utorkom i petkom.

Sprovođenje Pijačnog reda je obaveza svih zaposlenih, posebno radnika na radnom mjestu - redari pijace, a veliki doprinos u sprovođenju Pijačnog reda pružaju nadležne inspekcijske službe i komunalni policajci.

TELEFON
+387 55 210 147
E-MAIL
info@komunalacbn.com
ADRESA
Miloša Crnjanskog 7, 76 300 Bijeljina
KONTAKT (Uprava)

Miloša Crnjanskog 7, 76 300 Bijeljina

+387 (55)/210 147

+387 (55)/206 601

info@komunalacbn.com

JIB: 4400305650008

TELEFONI
Centrala: +387 55 210 147
Faks: +387 55 206 601
Gradsko zelenilo: +387 55 206 034
Zelena pijaca: +387 55 204 821
Komunalne usluge: +387 55 241 480
  +387 55 241 481
BROJEVI ŽIRO RAČUNA

NLB Razvojna banka: 562-003-81253484-23

Pavlović banka: 554-001-00000055-13

NOVA banka: 555-001-00000700-03

SBERBANK: 567-343-10000007-48

Komercijalna banka: 571-030-00000425-40

AD "Komunalac" Bijeljina © 2018 | Sva prava zadrzana
Powered by limun.co