×

Odluke o izboru i poništenju

2020. година

  13.11.2020.| Одлука о прихватању циjeнe у поступку директног споразума - Набавка услуга сервиса рачунара, штампача и сродне опреме

  12.10.2020.| Одлука о избору - Набавка услуга из Анекса II дио Б – Услуге стручног усавршавања

  01.10.2020.| Одлука о прихватању циjeнe у поступку директног споразума - Набавка услуга сервиса рачунара, штампача и сродне опреме 

  09.09.2020.| Одлука о прихватању циjeнe у поступку директног споразума - Набавка услуга техничког прегледа возила

  14.08.2020.| Одлука о прихватању циjeнe у поступку директног споразума - Набавка најлонских (полиетиленских) врећа и кеса 

  06.08.2020.| Одлука о прихватању циjeнe у поступку директног споразума - Набавка услуга сервиса рачунара, штампача и сродне опреме 

  11.05.2020.| Одлука о прихватању циjeнe у поступку директног споразума - Набавка услуга оглашавања

  29.04.2020.| Одлука о прихватању циjeнe у поступку директног споразума - Набавка земље и шљунка

  29.04.2020.| Одлука о избору - Набавка услуга из Анекса II дио Б – Услуге стручног усавршавања

  23.04.2020.| Одлука о прихватању циjeнe у поступку директног споразума - Набавка услуга техничког прегледа возила

  21.04.2020.| Одлука о прихватању циjeнe у поступку директног споразума - Набавка услуга оглашавања

  31.03.2020.| Одлука о прихватању циjeнe у поступку директног споразума - Набавка дијелова за хидрауличне системе  

  30.03.2020.| Одлука о прихватању циjeнe у поступку директног споразума - Набавка дијелова за хидрауличне системе  

  20.03.2020.| Одлука о прихватању циjeнe у поступку директног споразума - Набавка разних израђених производа и сродних артикала

  16.03.2020.| Одлука о прихватању циjeнe у поступку директног споразума - Набавка услуга сервиса тахографа на возилима 

  16.03.2020.| Одлука о прихватању циjeнe у поступку директног споразума - Набавка услуга поправке и одржавања пумпи, вентила и машина

  12.03.2020.| Одлука о прихватању циjeнe у поступку директног споразума - Набавка услуга претплате за „GPS“ уређаје 

  12.03.2020.| Одлука о прихватању циjeнe у поступку директног споразума - Набавка вага 

  11.03.2020.| Одлука о прихватању циjeнe у поступку директног споразума - Набавка услуга издавања употребне дозволе за возила и друга средства рада 

  09.03.2020.| Одлука о избору - Набавка радног возила за подизање терета - виљушкар

  03.03.2020.| Одлука о избору - Набавка уља и мазива за возила АД "Комуналац" Бијељина 

  02.03.2020.| Одлука о прихватању циjeнe у поступку директног споразума - Набавка програмских пакета за базу података и оперативних система 

  28.02.2020.| Одлука о прихватању циjeнe у поступку директног споразума - Набавка компјутера и компјутерске опреме

  28.02.2020.| Одлука о прихватању циjeнe у поступку директног споразума - Набавка опреме за Службу за одржавање градског зеленила- тримери

  28.02.2020.| Одлука о прихватању циjeнe у поступку директног споразума - Набавка програмских пакета за стварање докумената

  21.02.2020.| Одлука о прихватању циjeнe у поступку директног споразума - Набавка прозора, врата и других конструкцијских производа

  18.02.2020.| Одлука о прихватању циjeнe у поступку директног споразума - Набавка компјутера и компјутерске опреме 

  17.02.2020.| Одлука о прихватању циjeнe у поступку директног споразума - Набавка услуга сервиса рачунара, штампача и сродне опреме 

  14.02.2020.| Одлука о прихватању циjeнe у поступку директног споразума - Набавка услуга љекарског прегледа радника 

  12.02.2020.| Одлука о прихватању циjeнe у поступку директног споразума - Набавка услуга техничког прегледа возила 

  07.02.2020.| Одлука о прихватању циjeнe у поступку директног споразума - Набавка услуга техничког прегледа возила 

  04.02.2020.| Одлука о избору - Набавка хљеба 

  28.01.2020.| Одлука о избору - Набавка услуга из Анекса II дио Б – Услуге стручног усавршавања

  28.01.2020.| Одлука о прихватању циjeнe у поступку директног споразума - Набавка дијелова за хидрауличне системе  

  24.01.2020.| Одлука о прихватању циjeнe у поступку директног споразума - Набавка новина, стручних и других часописа

  24.01.2020.| Одлука о прихватању циjeнe у поступку директног споразума - Набавка новина, стручних и других часописа

  24.01.2020.| Одлука о прихватању циjeнe у поступку директног споразума - Набавка новина, стручних и других часописа 

  23.01.2020.| Одлука о избору - Набавка прехрамбених производа 

  22.01.2020.| Одлука о избору - Набавка новог теретног возила „Б“ категорије 

  21.01.2020.| Одлука о прихватању циjeнe у поступку директног споразума - Набавка најлонских (полиетиленских) врећа и кеса 

  17.01.2020.| Одлука о избору - Набавка услуга из Анекса II дио Б – Услуге стручног усавршавања

  17.01.2020.| Одлука о прихватању циjeнe у поступку директног споразума - Набавка услуга сервиса рачунара, штампача и сродне опреме 

  16.01.2020.| Одлука о избору - Набавка контејнера за отпад

  10.01.2020.| Одлука о прихватању циjeнe у поступку директног споразума - Набавка земље и шљунка

  03.01.2020.| Одлука о прихватању циjeнe у поступку директног споразума - Набавка услуга техничког прегледа возила

2019. година

  25.12.2019.| Одлука о избору - Набавка специфичних резервних дијелова за теретна и путничка возила и возила специјалне намјене – поновљени поступак 

  23.12.2019.| Одлука о избору - Набавка услуга из Анекса II дио Б – Услуге стручног усавршавања

  11.12.2019.| Одлука о прихватању циjeнe у поступку директног споразума - Набавка услуга сервиса рачунара, штампача и сродне опреме

  03.12.2019.| Одлука о прихватању циjeнe у поступку директног споразума - Набавка услуга сервиса рачунара, штампача и сродне опреме

  29.11.2019.| Одлука о избору - Набавка контејнера за отпад

  20.11.2019.| Одлука о поништењу - Набавка специфичних резервних дијелова за теретна и путничка возила и возила специјалне намјене 

  11.11.2019.| Одлука о избору - Набавка услуга из Анекса II дио Б – Услуге стручног усавршавања

  01.11.2019.| Одлука о избору - Набавка садног материјала

  28.10.2019.| Одлука о избору - Набавка стандардних потрошних резервних дијелова за мања теретна и путничка возила и возила специјалне намјене – ЛОТ2

  28.10.2019.| Одлука о избору - Набавка стандардних потрошних резервних дијелова за мања теретна и путничка возила и возила специјалне намјене – ЛОТ1 

  28.10.2019.| Одлука о прихватању циjeнe у поступку директног споразума - Набавка услуга сервиса рачунара, штампача и сродне опреме

  25.10.2019.| Одлука о прихватању циjeнe у поступку директног споразума - Набавка услуга љекарског прегледа радника

  21.10.2019.| Одлука о избору - Набавка услуга поправке и одржавања возила – редован сервис и поправка путничког возила

  03.10.2019.| Одлука о прихватању циjeнe у поступку директног споразума - Набавка услуга сервиса рачунара, штампача и сродне опреме

  01.10.2019.| Одлука о прихватању циjeнe у поступку директног споразума - Набавка услуга сервиса рачунара, штампача и сродне опреме

  23.08.2019.| Одлука о прихватању циjeнe у поступку директног споразума - Набавка програмских пакета за стварање докумената 

  14.08.2019.| Одлукa о стављању ван снаге Одлуке о избору најповољнијег понуђача - Набавка протект гума за возила - поновљени поступак

  12.08.2019.| Одлука о избору - Набавка услуга поправке надоградње на возилу за прикупљање и одвожење отпада

  08.08.2019.| Одлука о прихватању циjeнe у поступку директног споразума - Набавка дијелова и потрошног материјала за машине за одржавање градског зеленила

  07.08.2019.| Одлука о избору - Набавка протект гума за возила-поновљени поступак

  30.07.2019.| Одлука о прихватању циjeнe у поступку директног споразума - Набавка канцеларијског и другог намјештаја

  22.07.2019.| Одлука о прихватању циjeнe у поступку директног споразума - Набавка најлонских (полиетиленских) врећа и кеса

  12.07.2019.| Одлука о прихватању циjeнe у поступку директног споразума - Набавка опреме за Службу за одржавање градског зеленила 

  10.07.2019.| Одлука о избору - Набавка разних прехрамбених производа

  10.07.2019.| Одлука о избору - Набавка поврћа и воћа

  09.07.2019.| Одлука о поништењу - Набавка протект гума за возила

  09.07.2019.| Одлука о избору - Набавка нових гума за возила

  03.07.2019.| Одлука о прихватању циjeнe у поступку директног споразума - Набавка клима уређаја

  27.06.2019.| Одлука о прихватању циjeнe у поступку директног споразума - Набавка програмских пакета за финансије и рачуноводство

  27.06.2019.| Одлука о прихватању циjeнe у поступку директног споразума - Набавка услуга сервиса, монтаже и одржавања расхладних уређаја 

  18.06.2019.| Одлука о прихватању циjeнe у поступку директног споразума - Набавка радова на уређењу канцеларијских просторија

  18.06.2019.| Одлука о прихватању циjeнe у поступку директног споразума - Набавка прозора, врата и сродиих артикала 

  17.06.2019.| Одлука о поништењу - Набавка нових гума за возила

  10.06.2019.| Одлука о избору - Набавка заштитне опреме на раду -ХТЗ

  07.06.2019.| Одлука о избору - Набавка услуга поправке и одржавања возила – поправка аутоматских мјењача „Allison“ за теретна возила 

  06.06.2019.| Одлука о избору - Набавка нових гума за возила

  30.05.2019.| Одлука о избору - Набавка услуга из Анекса II дио Б – Набавка адвокатских услуга 

  27.05.2019.| Одлука о прихватању циjeнe у поступку директног споразума - Набавка услуга радија и телевизије

  27.05.2019.| Одлука о прихватању циjeнe у поступку директног споразума - Набавка услуга радија и телевизије

  13.05.2019.| Одлука о избору - Набавка услуга из Анекса II дио Б – Услуге стручног усавршавања

  10.05.2019.| Одлука о прихватању циjeнe у поступку директног споразума - Набавка компјутера и компјутерске опреме

  08.05.2019.| Одлука о прихватању циjeнe у поступку директног споразума - Набавка програмских пакета за базу података и оперативних система  

  06.05.2019.| Одлука о избору - Набавка услуга из Анекса II дио Б – Набавка услуга репрезентације у ресторанима и другим угоститељским објектима 

  03.05.2019.| Одлука о прихватању циjeнe у поступку директног споразума - Набавка мобилних телефона

  22.04.2019.| Одлука о прихватању циjeнe у поступку директног споразума - Набавка мобилних телефона

  03.04.2019.| Одлука о прихватању циjeнe у поступку директног споразума - Набавка сервиса рачунара, штампача и сродне опреме

  03.04.2019.| Одлука о избору - Набавка услуга из Анекса II дио Б – Набавка хотелских и угоститељских услуга на службеном путу

  25.03.2019.| Одлука о избору - Набавка услуга из Анекса II дио Б – Набавка хотелских и угоститељских услуга на службеном путу

  19.03.2019.| Одлука о прихватању циjeнe у поступку директног споразума - Набавка сервиса рачунара, штампача и сродне опреме

  27.02.2019.| Одлука о избору - Набавка услуга из Анекса II дио Б – Набавка хотелских и угоститељских услуга на службеном путу

  15.02.2019.| Одлука о прихватању циjeнe у поступку директног споразума - Набавка мобилних телефона

  15.02.2019.| Одлука о избору - Набавка услуга из Анекса II дио Б – услуге стручног усавршавања

  15.02.2019.| Одлука о избору - Набавка услуга из Анекса II дио Б – услуге стручног усавршавања

  15.02.2019.| Одлука о поништењу поступка - Набавка уља и мазива за возила АД "Комуналац" Бијељина

  12.02.2019.| Одлука о прихватању циjeнe у поступку директног споразума - Набавка услуга љекарског прегледа радника

  08.02.2019.| Одлука о прихватању циjeнe у поступку директног споразума - Набавка сервиса рачунара, штампача и сродне опреме

  08.02.2019.| Одлука о прихватању циjeнe у поступку директног споразума - Набавка сервиса рачунара, штампача и сродне опреме

  04.02.2019.| Одлука о избору - Набавка услуга из Анекса II дио Б – услуге стручног усавршавања

  01.02.2018.| Одлука о o прихватању циjeнe у поступку директног споразума - Набавка најлонских (полиетиленских) врећа и кеса најлонских (полиетиленских) врећа и кеса

  01.02.2018.| Одлука о o прихватању циjeнe у поступку директног споразума - Набавка штампарских услуга

  01.02.2018.| Одлука о o прихватању циjeнe у поступку директног споразума - Набавка поклон пакетића

  30.01.2018.| Одлука о o прихватању циjeнe у поступку директног споразума - Набавка свјеже рибе, морских плодова и других производа од свјеже рибе 

  08.01.2018.| Одлука о избору - Набавка резервних дијелова за возила - ЛОТ 2

  08.01.2018.| Одлука о избору - Набавка резервних дијелова за возила - ЛОТ 1

2018. година

  11.12.2018.| Одлука о прихватању цијене у поступку директног споразума - Набавка „GPS“ уређаја за праћење возила и лица

  04.12.2018.| Одлука о прихватању цијене у поступку директног споразума - Набавка половних дијелова са отпада

  03.12.2018.| Одлука о прихватању цијене у поступку директног споразума - Набавка штампарских услуга

  29.11.2018.| Одлука о прихватању цијене у поступку директног споразума - Набавка услуга процјене имовине

  12.11.2018.| Одлука о прихватању цијене у поступку директног споразума - Набавка услуга сервиса тахографа

  14.11.2018.| Одлука о поништењу - Набавка резервних дијелова за возила - ЛОТ 1 и ЛОТ 2

  14.11.2018.| Одлука о избору - Набавка резервних дијелова за возила - ЛОТ 3

  31.10.2018.| Одлука о избору - Набавка садног материјала

  01.11.2018.| Одлука о поништењу - Набавка разних прехрамбених производа

  23.10.2018.| Одлука о избору - Набавка хотелских и угоститељских услуга на службеном путу

  22.10.2018.| Одлука о избору - Набавка половног специјалног возила за одвоз отпада

  12.10.2018.| Одлука о поништењу - Набавка садног материјала

  01.10.2018.| Одлука о избору - Набавка услуга из Анекса II дио Б – услуге стручног усавршавања (2)

  27.09.2018.| Одлука о избору - Набавка радова на санацији и уређењу земљишног посједа

  27.09.2018.| Одлука о избору - Набавка меса и прерађевина од меса

  19.09.2018.| Одлука о избору - Набавка услуга из Анекса II дио Б – услуге стручног усавршавања

  14.09.2018.| Одлука о избору - Набавка рекламних услуга

  07.09.2018.| Одлука о избору - Набавка резервних дијелова за возила ЛОТ4

 07.09.2018.| Одлука о избору - Набавка резервних дијелова за возила ЛОТ3

 07.09.2018.| Одлука о поништењу - Набавка резервних дијелова за возила ЛОТ2

07.09.2018.| Одлука о поништењу - Набавка резервних дијелова за возила ЛОТ1 

  05.09.2018.| Одлука о прихватању цијене у поступку директног споразума - Набавка земље и шљунка за потребе расадника

  17.08.2018.| Одлука о прихватању цијене у поступку директног споразума - Набавка услуга љекарског прегледа радника 

  13.08.2018.| Одлука о избору најповољнијег понуђача - Набавка свјежег поврћа и воћа

  11.08.2018.| Одлука о прихватању цијене у поступку директног споразума - Набавка компјутера и компјутерске опреме

  06.08.2018.| Одлука о прихватању цијене у поступку директног споразума - Набавка услуга успостављања система ФУК

  20.07.2018.| Одлука о избору најповољнијег понуђача - Набавка осигурања имовине, лица и возила

  21.06.2018.| Одлука о избору најповољнијег понуђача - Набавка протект гума за возила АД "Комуналац" Бијељина

  15.06.2018.| Одлука о избору најповољнијег понуђача - Набавка горива за возила АД "Комуналац" Бијељина

  24.05.2018.| Одлука о избору најповољнијег понуђача - Набавка нових гума за возила АД "Комуналац" Бијељина

 22.05.2018.| Одлука о избору најповољнијег понуђача - Набавка заштитне опреме на раду - ХТЗ 

  24.05.2018.| Одлука о прихватању цијене у поступку директног споразума - Набавка канцеларијског и другог намјештаја

30.04.2018. | Одлука о избору најповољнијег понуђача у преговарачком поступку без објаве обавјештења - Набавка половног теретног возила "Б" категорије

25.04.2018. | Одлука о поништењу поступка - Jавнa набавкa гума за возила АД „Комналац“ Бијељина LOT2

25.04.2018. | Одлука о поништењу поступка - Jавнa набавкa гума за возила АД „Комналац“ Бијељина LOT1

18.04.2018. | Одлукa o избору најповољнијег понуђача у поступку Jавна набавка услуга из Анекса II дио Б – Набавка адвокатских услуга

12.04.2018. | Одлука о прихватању цијене у поступку директног споразума - Набавка алата за потребе радионице

11.04.2018. | Одлука о прихватању цијене у поступку директног споразума - Набавка штампаног материјала

30.03.2018. | Одлука о прихватању цијене у поступку директног споразума - Набавка услуга израде студије о трансферним цијенама

21.03.2018. | Одлукa у поступку Jавна набавка услуга из Анекса II дио Б – услуге репрензетације у ресторанма и другим угоститељским објектима ЛОТ3

21.03.2018. | Одлукa у поступку Jавна набавка услуга из Анекса II дио Б – услуге репрензетације у ресторанма и другим угоститељским објектима ЛОТ2

21.03.2018. | Одлукa у поступку Jавна набавка услуга из Анекса II дио Б – услуге репрензетације у ресторанма и другим угоститељским објектима ЛОТ1

16.03.2018. | Одлукa o избoру нajпoвoљниjeг пoнуђaчa – Jавнa набавкa типских пластичних посуда за отпад 

16.03.2018. | Одлукa o избoру нajпoвoљниjeг пoнуђaчa – Jавнa набавкa контејнера за отпад 

23.02.2018. | Одлука о прихватању цијене у поступку директног споразума - Набавка материјала за кухињу и ресторан

23.02.2018. | Одлука о прихватању цијене у поступку директног споразума - Набавка производа за чишћење и полирање

16.02.2018. | Одлука о прихватању цијене у поступку директног споразума - Набавка услуга поправке и одржавања пумпи, вентила и машина

14.02.2018. | Одлука о прихватању цијене у поступку директног споразума - Набавка услуга поправке и одржавања возила

14.02.2018. | Одлука о прихватању цијене у поступку директног споразума - Набавка услуга закупа простора за рекреацију 

05.02.2018. | Одлука о прихватању цијене у поступку директног споразума - Набавка програмских пакета за финансије и рачуноводство 

30.01.2018. | Одлука о прихватању цијене у поступку директног споразума - Набавка "IP" телефонског система

29.01.2018. | Одлука о прихватању цијене у поступку директног споразума - Набавка врећа за паковање и транспорт робе

26.01.2018. | Одлука о прихватању цијене у поступку директног споразума - Набавка вулканизерских услуга

26.01.2018. | Одлука о прихватању цијене у поступку директног споразума - Набавка картонских кутија за прикупљање папира

22.01.2018. | Одлука о прихватању цијене у поступку директног споразума - Набавка алкохолних и безалкохолних пића

15.01.2018. | Одлука о прихватању цијене у поступку директног споразума - Набавка радова на обнови рачунарске мреже

15.01.2018. | Одлука о прихватању цијене у поступку директног споразума - Набавка Најлонских (полиетиленских) врећа и кеса

05.01.2018. | Одлука о избору најповољнијег понуђача - Јавна набавка уља и мазива за возила АД "Комуналац" Бијељина

2017. година

29.12.2017. | Одлука о прихватању цијене у поступку директног споразума - Набавка новогодишњих поклон-пакетића за дјецу радника 

29.12.2017. | Одлука о прихватању цијене у поступку директног споразума - Набавка разног гвожђарског материјала

29.12.2017. | Одлука о прихватању цијене у поступку директног споразума - Набавка разног грађевинског материјала 

29.12.2017. | Одлука о прихватању цијене у поступку директног споразума - Набавка рекламног материјала са штампом

29.12.2017. | Одлука о прихватању цијене у поступку директног споразума - Набавка рекламног материјала 

27.12.2017. | Одлука о прихватању цијене у поступку директног споразума - Набавка индустријске соли за посипање путева 

19.12.2017. | Одлука о прихватању цијене у поступку директног споразума - Набавка моторне чистилице за снијег

13.12.2017. | Одлука о избору најповољнијег понуђача - Јавна набавка половног специјалног возила за одвоз амбалажног отпада

13.12.2017. | Одлука о избору најповољнијег понуђача - Јавна набавка разних прехрамбених производа за потребе исхране радника

07.12.2017. | Одлука о прихватању цијене у поступку директног споразума - Набавка хидрауличке пумпе

14.11.2017. | Одлука о прихватању цијене у поступку директног споразума - Набавка услуга редовног одржавања рачуноводственог  софтвера

23.10.2017. | Одлука о прихватању цијене у поступку директног споразума - Набавка угља 

13.10.2017. | Одлука о избору најповољнијег понуђача - Јавна набавка хљеба за потребе исхране радника АД "Комуналац" Бијељина

28.09.2017. | Одлука о прихватању цијене у поступку директног споразума за набавку ревизорских услуга 

20.09.2017. | Одлука о поништењу поступка - Јавна набавка хљеба за  потребе исхране радника

15.09.2017. | Одлука о поништењу поступка - Јавна набавка прехрамбених производа - поновљени поступак

13.09.2017. | Одлука о стављању ван снаге Одлуке о избору најповољнијег понуђача - Јавна набавка прехрамбених производа - пон. поступак 

05.09.2017. | Одлука о избору најповољнијег понуђача - Јавна набавка прехрамбених производа - поновљени поступак

22.08.2017. | Одлука о избору најповољнијег понуђача - Јавна набавка меса и прерађевина од меса 

21.08.2017. | Одлука о поништењу поступка - Јавна набавка прехрамбених производа - поновљени поступак

21.08.2017. | Одлука о избору најповољнијег понуђача - Јавна набавка садног материјала за потребе расадника 

10.08.2017. | Одлука о прихватању цијене у поступку директног споразума за набавку услуга годишњег љекарског прегледа радника

01.08.2017. | Одлука о поништењу поступка - Јавна набавка прехрамбених производа

25.07.2017. | Одлука о прихватању цијене у поступку директног споразума за набавку услуга техничког прегледа

25.07.2017. | Одлука о избору најповољнијег понуђача - Јавна набавка рекламних услуга 

11.07.2017. | Одлука о прихватању цијене у поступку директног споразума за набавку земље и шљунка за потребе расадника

29.06.2017. | Одлука о избору најповољнијег понуђача - Јавна набавка услуга осигурања имовине, лица и возила

29.06.2017. | Одлука о избору најповољнијег понуђача - Јавна набавка свјежег поврћа и воћа за потребе ресторана за исхрану радника

16.06.2017. | Одлука о прихватању цијена у поступку директног споразума за набавку опреме за Службу за одржавање градског зеленила

07.06.2017. | Одлука о прихватању цијена у поступку директног споразума за набавку компјутера и компјутерске опреме

07.06.2017. | Одлука о прихватању цијене у поступку директног споразума за набавку услуга сервиса, монтаже и одржавања расхладних уређаја 

05.06.2017. | Одлука о прихватању цијене у поступку директног споразума за набавку услуга сервиса тахографа

05.06.2017. | Одлука о прихватању цијене у поступку директног споразума за набавку клима уређаја

26.05.2017. | Одлука о прихватању цијене у поступку директног споразума за набавку услуга машинске обраде метала

08.05.2017. | Одлука о избору најповољнијих понуђача - Јавна набавка ускуга из Анекса II дио Б - услуге репрензетације у ресторанима и другим угоститељским објектима за ЛОТ3

08.05.2017. | Одлука о избору најповољнијих понуђача - Јавна набавка ускуга из Анекса II дио Б - услуге репрензетације у ресторанима и другим угоститељским објектима за ЛОТ2

08.05.2017. | Одлука о избору најповољнијих понуђача - Јавна набавка ускуга из Анекса II дио Б - услуге репрензетације у ресторанима и другим угоститељским објектима за ЛОТ1

13.04.2017. | Одлука о избору најповољнијег понуђача - Јавна набавка горива за возила АД "Комуналац" Бијељина

07.04.2017. | Одлука о избору најповољнијег понуђача - Јавна набавка резервних дијелова за теретна возила и возила специјалне намјене - отворени поступак - ЛОТ 1

07.04.2017. | Одлука о избору најповољнијег понуђача - Јавна набавка резервних дијелова за теретна возила и возила специјалне намјене - отворени поступак - ЛОТ 2

07.04.2017. | Одлука о избору најповољнијег понуђача - Јавна набавка резервних дијелова за теретна возила и возила специјалне намјене - отворени поступак - ЛОТ 3

06.04.2017. | Одлука о прихватању цијене у поступку директног споразума за набавку услуга дератизације, дезинсекције и дезинфекције

06.04.2017. | Одлука о прихватању цијене у поступку директног споразума за набавку дијелова и материјала за машине за одржавање градског зеленила

03.04.2017. | Одлука о избору најповољнијег понуђача - Конкурентски захтјев за доставу понуда за набавку гума за возила

31.03.2017. | Одлука о избору најповољнијег понуђача - Конкурентски захтјев за доставу понуда за набавку заштитне опреме на раду - ХТЗ

29.03.2017. | Одлука о прихватању цијене у поступку директног споразума за набавку штампаног материјала 

22.03.2017. | Одлука о избору најповољнијег понуђача - Конкурентски захтјев за доставу понуда за набавку услуга рада скипа и камиона

20.03.2017. | Одлука о прихватању цијене у поступку директног споразума за набавку штампарских услуга

08.03.2017. | Одлука о прихватању цијене у поступку директног споразума за набавку канцеларијског материјала

07.03.2017. | Одлука о прихватању цијене у поступку директног споразума за набавку сјемена и садница за расадник

01.03.2017. | Одлука о прихватању цијене у поступку директног споразума за набавку  пластичних посуда и другог материјала од пластичних полимера, за потребе расадника

27.02.2017. | Одлука о прихвaтaњу циjeнe у пoступку дирeктнoг спoрaзумa за набавку услуга издавања употребних дозвола за возила и друга средства рада

24.02.2017. | ***Одлука о  избору најповољнијег понуђача у поступку набавке за услуге из Aнекса II дио Б Закона о јавним набавкама – Јавна набавка услуга закупа сале за рекреацију

23.02.2017. | Одлука о прихватању цијене у поступку директног споразума за набавку хемикалија, гнојива и других азотних једињења 

20.02.2017. | Одлука о прихватању цијене у поступку директног споразума за набавку материјала за кухињу и ресторан 

20.02.2017. | Одлука о прихватању цијене у поступку директног споразума за набавку производа за чишћење и полирање  

16.02.2017. | Одлука о прихватању цијене у поступку директног споразума за набавку хидрауличних цријева

15.02.2017. | Одлука о прихватању цијене у поступку директног споразума за набавку адвокатских услуга 

06.02.2017. | Одлука о прихватању цијене у поступку директног споразума за набавку точкова за контејнере

31.01.2017. | Одлука о прихватању цијене у поступку директног споразума за набавку алкохолних и безалкохолних пића

2016. година

06.12.2016. | Одлука о избору најповољнијег понуђача - Конкурентски захтјев за доставу понуда за набавку контејнера

28.10.2016. | Одлука о поништењу поступка јавне набавке у поступку Конкурентски захтјев за доставу понуда за набавку гума за возила АД "Комуналац"

28.09.2016. | Одлука о прихватању цијене у поступку директног споразума за набавку радова адаптације санитарног чвора у зеленој пијаци

30.08.2016. | Одлука о избору најповољнијег понуђача - Конкурентски захтјев за доставу понуда за набавку радова поплочавања дијела зелене пијаце

08.08.2016. | Одлука о избору најповољнијег понуђача - Конкурентски захтјев за доставу понуда за набавку садног материјала

02.08.2016. | Одлука о прихватању цијене у поступку директног споразума за набавку вакцина за хепатитис Б

02.08.2016. | Одлука о прихватању цијене у поступку директног споразума за набавку услуга периодичног љекарског прегледа радника

15.07.2016. | Одлука о прихватању цијене у поступку директног споразума за набавку услуга техничког прегледа возила

08.07.2016. | Одлука о прихватању цијене у поступку директног споразума за набавку услуга дератизације и дезинфекције

29.06.2016. | Одлука о избору најповољнијег понуђача - Конкурентски захтјев за доставу понуда за набавку рабљеног специјалног возила аутосмећар са надоградњом

16.06.2016. | Одлука o прихвaтaњу циjeнe у пoступку директног споразума за набавку опреме за потребе Службе одржавања градског зеленила

11.05.2016. | Oдлука о прихватању цијене у поступку директног споразума за набавку компјутера и компјутерске опреме

13.04.2016. | Одлука о избору најповољнијег понуђача - Јавна набавка горива за возила АД „Комуналац“ Бијељина, и то: ЕУРОДИЗЕЛ 4, ЕУРОДИЗЕЛ 5, БЕНЗИН БМБ – 95 И ТЕЧНИ НАФТНИ ГАС ЗА МОТОРНА ВОЗИЛА

24.02.2016. | Одлука o избору најповољнијег понуђача - Конкурентски захтјев за доставу понуда за набавку заштитне опреме на раду - ХТЗ

24.02.2016. | Одлука o избору најповољнијег понуђача - Јавна набавка резервних дијелова за теретна возила и возила специјалне намјене

TELEFON
+387 55 210 147
E-MAIL
info@komunalacbn.com
ADRESA
Miloša Crnjanskog 7, 76 300 Bijeljina
KONTAKT (Uprava)

Miloša Crnjanskog 7, 76 300 Bijeljina

+387 (55)/210 147

+387 (55)/206 601

info@komunalacbn.com

JIB: 4400305650008

TELEFONI
Centrala: +387 55 210 147
Faks: +387 55 206 601
Gradsko zelenilo: +387 55 206 034
Zelena pijaca: +387 55 204 821
Komunalne usluge: +387 55 241 480
  +387 55 241 481
BROJEVI ŽIRO RAČUNA

NLB Razvojna banka: 562-003-81253484-23

Pavlović banka: 554-001-00000055-13

NOVA banka: 555-001-00000700-03

SBERBANK: 567-343-10000007-48

Komercijalna banka: 571-030-00000425-40

AD "Komunalac" Bijeljina © 2018 | Sva prava zadrzana
Powered by limun.co