×

Pozivi i tenderska dokumentacija

2022. година

02.11.2022. | Јавни позив за достављање понуда за набавку услуга из Анекса II дио Б - Набавка услуга репрезентације у ресторану за организовање догађаја 

02.11.2022. | Јавни позив за достављање понуда за набавку услуга из Анекса II дио Б - Набавка услуга репрезентације у ресторанима у БиХ и иностранству 

10.05.2022. | Јавни позив за достављање понуда за набавку услуга из Анекса II дио Б - Набавка адвокатских услуга

07.04.2022. | Јавни позив за достављање понуда за набавку услуга из Анекса II дио Б - Набавка хотелских и угоститељских услуга на службеном путу

12.01.2022. | Јавни позив за достављање понуда за набавку услуга из Анекса II дио Б - Набавка услуга стручног усавршавања

2021. година

14.07.2021. | Јавни позив за достављање понуда за набавку услуга из Анекса II дио Б - Набавка услуга репрензетације у ресторанима и другим угоститељским објектима

15.02.2021. | Јавни позив за достављање понуда за набавку услуга из Анекса II дио Б - Набавка адвокатских услуга

15.01.2021. | Јавни позив за достављање понуда за набавку услуга из Анекса II дио Б - Набавка услуга стручног усавршавања

2020. година

28.05.2020. | Јавни позив за достављање понуда за набавку услуга из Анекса II дио Б - Набавка услуга репрензетације у ресторанима и другим угоститељским објектима

16.01.2020. | Јавни позив за достављање понуда за набавку услуга из Анекса II дио Б - Набавка услуга стручног усавршавања

2019. година

14.05.2019. | Јавни позив за достављање понуда за набавку услуга из Анекса II дио Б - Набавка адвокатских услуга 

17.04.2019. | Јавни позив за достављање понуда за набавку услуга из Анекса II дио Б - Набавка услуга репрензетације у ресторанима и другим угоститељским објектима 

27.02.2019. | Јавни позив за достављање понуда за набавку услуга из Анекса II дио Б - Набавка хотелских и угоститељских услуга на службеном путу 

04.02.2019. | Јавни позив за достављање понуда за набавку услуга из Анекса II дио Б - Набавка услуга стручног усавршавања

2018. година

03.09.2018. | Позив за доставу понуда за набавку земље и шљунка земље и шљунка

16.08.2018. | Позив за доставу понуда за набавку услуга годишњег љекарског прегледа радника

09.08.2018. | Позив за доставу понуда за набавку услуга сервиса тахографа на возилу услуга сервиса тахографа на возилу

09.08.2018. | Позив за доставу понуда за набавку компјутера и компјутерске опреме

31.07.2018. | Позив за доставу понуда за набавку услуга успостављања система финансијског управљања и контроле успостављања система финансијског управљања и контроле

15.05.2018. | Позив за доставу понуда за набавку услуга завршне машинске обраде дијелова за возила

04.04.2018. | Позив за учешће у преговарачком поступку без објаве обавјештења - Jавнa набавкa половног теретног возила „Б“ категорије

04.04.2018. | Jавни позив за достављање понуда за набавку услуга из Анекса II дио Б – Јавна набавка адвокатских услуга

27.03.2018. | Одлука о измјени Јавног позива за дост. пон. за набавку услуга из Анекса II дио Б - Набавка услуга стручног усавршавања

12.03.2018. | Јавни позив за достављање понуда за набавку услуга из Анекса II дио Б - Набавка хотелских услуга на службеном путу

08.03.2018. | Јавни позив за достављање понуда за набавку услуга из Анекса II дио Б - Набавка услуга стручног усавршавања

05.03.2018. | Јавни позив за достављање понуда за набавку услуга из Анекса II дио Б - Набавка услуга репрензентације у ресторанима

2017. година

26.05.2017. | Позив за доставу понуда за набавку услуга сервиса тахографа

26.05.2017. | Позив за доставу понуда за набавку клима уређаја

18.05.2017. | Обавјештење о набавци: Набавка горива за возила АД "Комуналац" Бијељина

12.05.2017. | Конкурентски захтјев за доставу понуда за набавку услуга осигурања имовине, лица и возила

10.04.2017. | Позив за доставу понуда за набавку услуга репрензентације у ресторанима и другим угоститељским објектима

10.04.2017. | Позив за доставу понуда за набавку услуга машинске обраде метала за потребе АД "Комуналац" Бијељина

30.03.2017. | Позив за доставу понуда за набавку услуга дератизације, дезинсекције и дезинфекције

30.03.2017. | Позив за доставу понуда за набавку дијелова и материјала за машине за одржавање градског зеленила

21.03.2017. | Позив за доставу понуда за набавку штампаног материјала

20.03.2017. | Конкурентски захтјев за доставу понуда за набавку заштитне опреме на раду - ХТЗ

16.03.2017. | Позив за доставу понуда за набавку штампарских услуга 

16.03.2017. | Тендерска документација: Јавна набавка резервних дијелова за теретна возила и возила специјалне намјене

13.03.2017. | *Конкурентски захтјев за доставу понуда за набавку услуга скипа и камиона за потребе АД "Комуналац" Бијељина

07.03.2017. | Конкурентски захтјев за доставу понуда за набавку гума за возила АД "Комуналац" Бијељина

01.03.2017. | Позив за доставу понуда за набавку канцеларијског материјала и тонера 

28.02.2017. | Позив за доставу понуда за набавку сјемена и сданица за потребе расадника 

21.02.2017. | Позив за доставу понуда за набавку услуга издавања употребних дозвола за возила и друга средства рада

17.02.2017. | Позив за доставу понуда за набавку хемикалија, гнојива и других азотних једињења

14.02.2017. | Позив за доставу понуда за набавку материјала за кухињу и ресторан

14.02.2017. | Позив за доставу понуда за набавку производа за чишћење и полирање

10.02.2017. | Позив за доставу понуда за набавку адвокатских услуга

10.02.2017. | Позив за доставу понуда за набавку услуге закупа сале за рекреацију

10.02.2017. | Позив за доставу понуда за набавку хидрауличних цријева

02.02.2017. | Позив за доставу понуда за набавку точкова за контејнере 1,1 m3

27.01.2017. | Позив за доставу понуда за набавку алкохолних и безалкохолних пића

2016. година

12.12.2016. | Конкурентски захтјев за доставу понуда за набавку уља и мазива за возила

23.11.2016. | Конкурентски захтјев за доставу понуда за набавку контејнера за отпад

15.09.2016. | Конкурентски захтјев за доставу понуда за набавку гума за возила АД "Комуналац" Бијељина

19.08.2016. | Конкурентски захтјев за доставу понуда за набавку радова поплочавања дијела зелене пијаце у Бијељини

21.07.2016. | Конкурентски захтјев за набавку садног материјала

07.07.2016. | *Позив за доставу понуда за набавку услуга техничког прегледа возила (ПРИЛОГ)

14.06.2016. | Конкурентски захтјев за набавку рабљеног возила

07.06.2016. | Позив за доставу понуда за набавку опреме за потребе Службе за одржавање градског зеленила

04.05.2016. | Позив за достављање понуда за набавку компјутера и компјутерске опреме

12.04.2016. | Позив за достављање понуда за набавку услуга из Анекса II дио Б - Осигурање имовине, лица и возила 

26.01.2016. | Konkurentski zahtjev za nabavku zaštitne opreme na radu - HTZ

25.01.2016. | Tenderska dokumentacija: Javna nabavka rezervnih dijelova za teretna vozila i vozila specijalne namjene

TELEFON
+387 55 210 147
E-MAIL
info@komunalacbn.com
ADRESA
Miloša Crnjanskog 7, 76 300 Bijeljina
KONTAKT (Uprava)

Miloša Crnjanskog 7, 76 300 Bijeljina

+387 (55)/210 147

+387 (55)/206 601

info@komunalacbn.com

JIB: 4400305650008

TELEFONI
Centrala: +387 55 210 147
Faks: +387 55 206 601
Gradsko zelenilo: +387 55 206 034
Zelena pijaca: +387 55 204 821
Komunalne usluge: +387 55 241 480
  +387 55 241 481
BROJEVI ŽIRO RAČUNA

NLB Razvojna banka: 562-003-81253484-23

Pavlović banka: 554-001-00000055-13

NOVA banka: 555-001-00000700-03

SBERBANK: 567-343-10000007-48

Komercijalna banka: 571-030-00000425-40

AD "Komunalac" Bijeljina © 2018 | Sva prava zadrzana
Powered by limun.co