×

Makroorganizacija društva

 

 

MAKROORGANIZACIJA

AKCIONARSKOG DRUŠTVA "KOMUNALAC" BIJELJINA


KOM velika slika

SKUPŠTINA AKCIONARA

AD "KOMUNALAC" BIJELJINA

 

   Stanje akcijskog kapitala AD „Komunalac“Bijeljina na dan 31.12.2016.godine, je sljedeće:

 

GRAD BIJELJINA                 2.436.256        65,00%       

OKTAN PROMET DOO        1.118.745        29,85%           

STANKOVIĆ MIHAILO        70.820             1,89%             

OSTALI AKCIONARI            122.193           3,26% 


Grb Bijeljine

 

Članovi Nadzornog odbora 

AD “Komunalac” Bijeljina su:

 

Božana Marković       - predsjednik

Danijel Jovanović       - član

Stefan Mitrović           - član

Nela Mitrović             - član

Dragana Tadić             - član

 

 

 

Članovi Odbora za reviziju

AD “Komunalac” Bijeljina su:    

 

 

Danica Petrović        - predsjednik

Stoja Ristić               - član

Gordana Kojić          - član     

 

Uprava Društva:

 

Miroslav Kulić          - Direktor Društva

Stojan Jovović           - Izvršni direktor za proizvodno-tehnološke poslove

Zoran Ćubić              - Izvršni direktor za ekonomsko-finansijske, pravne i opšte poslove 

 

 

Direktor Odjeljenja interne revizije:

 

Miroslav Vujić

 

Interni revizor

Suzana Spasojević

TELEFON
+387 55 210 147
E-MAIL
info@komunalacbn.com
ADRESA
Miloša Crnjanskog 7, 76 300 Bijeljina
KONTAKT (Uprava)

Miloša Crnjanskog 7, 76 300 Bijeljina

+387 (55)/210 147

+387 (55)/206 601

info@komunalacbn.com

JIB: 4400305650008

TELEFONI
Centrala: +387 55 210 147
Faks: +387 55 206 601
Gradsko zelenilo: +387 55 206 034
Zelena pijaca: +387 55 204 821
Komunalne usluge: +387 55 241 480
  +387 55 241 481
BROJEVI ŽIRO RAČUNA

NLB Razvojna banka: 562-003-81253484-23

Pavlović banka: 554-001-00000055-13

NOVA banka: 555-001-00000700-03

SBERBANK: 567-343-10000007-48

Komercijalna banka: 571-030-00000425-40

AD "Komunalac" Bijeljina © 2018 | Sva prava zadrzana
Powered by limun.co