×

Javna licitacija sredstava

IMG 20190514 124852 

Akcionarsko društvo "Komunalac" Bijeljina je pokrenulo postupak javne licitacije sredstava 06.05.2019. godine. Javno nadmetanje će se održati 28.05.2019. godine, u prostorijama Službe komunalnih usluga AD "Komunalac" Bijeljina u ulici Mačvanska bb.

Podatke o licitiranim sredstvima Društva i o postupku licitacije možete preuzeti na linkovima:

 

1. Oglas o prodaji nekretnina u KO Modran 

2. Oglas o prodaji zaplijenjene pokretne imovine

3. Oglas o prodaji stalnih sredstava namjenjenih prodaji

4. Oglas o prodaji otpisanih stalnih sredstava i sitnog inventara

 

TELEFON
+387 55 210 147
E-MAIL
info@komunalacbn.com
ADRESA
Miloša Crnjanskog 7, 76 300 Bijeljina
KONTAKT (Uprava)

Miloša Crnjanskog 7, 76 300 Bijeljina

+387 (55)/210 147

+387 (55)/206 601

info@komunalacbn.com

JIB: 4400305650008

TELEFONI
Centrala: +387 55 210 147
Faks: +387 55 206 601
Gradsko zelenilo: +387 55 206 034
Zelena pijaca: +387 55 204 821
Komunalne usluge: +387 55 241 480
  +387 55 241 481
BROJEVI ŽIRO RAČUNA

NLB Razvojna banka: 562-003-81253484-23

Pavlović banka: 554-001-00000055-13

NOVA banka: 555-001-00000700-03

SBERBANK: 567-343-10000007-48

Komercijalna banka: 571-030-00000425-40

AD "Komunalac" Bijeljina © 2018 | Sva prava zadrzana
Powered by limun.co