×

Saziv četrnaeste godišnje sjednice Skupštine akcionara AD "Komunalac" Bijeljina

040218 skupstinaAkcionara

Četrnaesta godišnja sjednica Skupštine akcionara AD "Komunalac" Bijeljina će se održati dana 26.06.2024. godine u prostorijama AD "Komunalac" Bijeljina, ul. Miloša Crnjanskog broj 7, sa početkom u 11,00 sati.

U slučaju nedostatka kvoruma, ponovljena četrnaesta godišnja sjednica Skupštine akcionara AD "Komunalac" Bijeljina će se održati dana 27.06.2024. godine u 11,00 sati u prostorijama Društva sa isti dnevnim redom.

Akcionari mogu preuzeti materijal za sjednicu na sljedećem linku http://www.komunalacbn.com/index.php/dokumenti/sjednice-skupstine-akcionara

 

 

TELEFON
+387 55 210 147
E-MAIL
info@komunalacbn.com
ADRESA
Miloša Crnjanskog 7, 76 300 Bijeljina
KONTAKT (Uprava)

Miloša Crnjanskog 7, 76 300 Bijeljina

+387 (55)/210 147

+387 (55)/206 601

info@komunalacbn.com

JIB: 4400305650008

TELEFONI
Centrala: +387 55 210 147
Faks: +387 55 206 601
Gradsko zelenilo: +387 55 206 034
Zelena pijaca: +387 55 204 821
Komunalne usluge: +387 55 241 480
  +387 55 241 481
BROJEVI ŽIRO RAČUNA

NLB Razvojna banka: 562-003-81253484-23

Pavlović banka: 554-001-00000055-13

NOVA banka: 555-001-00000700-03

SBERBANK: 567-343-10000007-48

Komercijalna banka: 571-030-00000425-40

AD "Komunalac" Bijeljina © 2018 | Sva prava zadrzana
Powered by limun.co